Menighedsråd

Hvidovre Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hvidovre Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7141@SOGN.DK
CVR: 13895082

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Nørremarksvej 31
2650 Hvidovre
Tlf: 30200324
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Hædersdalvej 20
2650 Hvidovre
Tlf: 28400359
Menigt medlem
Næsborgvej 54,st tv
2650 Hvidovre
Tlf: 36759740
Kasserer
Femagervej 50
2650 Hvidovre
Menigt medlem
Hvidovrevej 97H
2650 Hvidovre
Tlf: 36781166
Menigt medlem
Hvidovrevej 97H
2650 Hvidovre
Tlf: 40281738
Menigt medlem
Mandholmen 18
2650 Hvidovre
Menigt medlem
Engstrupgårdsvej 50
2650 Hvidovre
Tlf: 36777337
Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Landlystvej 32F st th
2650 Hvidovre
Tlf: 36781166
Sognepræst
Tlf: 38622284
Sognepræst (kirkebogsfører)
Plovheldvej 7
2650 Hvidovre
Tlf: 36753762
Sognepræst
Hvidovre Kirkeplads 3 (kontor)
2650 Hvidovre
Tlf: 23305503
Sognepræst
Tlf: 38622284
Hospitalspræst - tilknyttet Hvidovre Kirke
Sognepræst
Nørremarksvej 23
2650 Hvidovre
Tlf: 30302888
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 20239070

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.