1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hvidbjerg Vesten Å-Ørum-Lodbjerg Sognes Menighedsråd

Formand
Vilsundvej 57
Vilsund
7752 Snedsted
 

Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Hedegårdsvej 11
Svankjær
7755 Bedsted Thy
 

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Lodbjergvej 35
7770 Vestervig
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Dalgårdvej 6
7755 Bedsted Thy
 

Kontaktperson
Kystvejen 69
7755 Bedsted Thy
 
 51243399
Mandage 14-18 Tirsdage 8-11

Medlem af valgbestyrelsen
Morup Møllevej 87
Morup Mølle
7755 Bedsted Thy
 

Menigt medlem
Storkærvej 1
Ørum
7755 Bedsted Thy
 

Kasserer
Lodbjergvej 34
7770 Vestervig
 

Menigt medlem
Lodbjergvej 32
7770 Vestervig
 

Kirkeværge
Krik Strandvej 72
7770 Vestervig
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hvidbjerg Vesten Å-Ørum-Lodbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 41844310
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk