1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hvejsel Sogns Menighedsråd

Formand
Østermarksvej 7
Ildved
7160 Tørring

Næstformand, Sekretær
Hvejselvej 37
Hvejsel
7300 Jelling
 

Kirkeværge
Mindstrupvej 7
Mindstrup
7173 Vonge
 

Kasserer
Kollegievej 7
7300 Jelling
 

Kontaktperson
Hvejselvej 24
Hvejsel
7300 Jelling
 

Sogne- og fængselspræst (kirkebogsfører)
Hvejselvej 69
Hvejsel
7300 Jelling
 
 75873322
Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hvejsel Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 15510218
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk