Menighedsråd

Hvejsel Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hvejsel Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9188@SOGN.DK
CVR: 15510218

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Hvejselvej 37
Hvejsel
7300 Jelling
Tlf: 24416553
Næstformand, Sekretær
Vongevej 85
Bjerlev
7300 Jelling
Kontaktperson
Ildvedvej 80
Ildved
7300 Jelling
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Mindstrupvej 7
Mindstrup
7173 Vonge
Kasserer
Tørringvej 56
Ildved
7300 Jelling
Sogne- og fængselspræst (kirkebogsfører), Født medlem
Hvejselvej 69
Hvejsel
7300 Jelling
Tlf: 75873322
fredag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.