1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Maltevang 23
3400 Hillerød
 
 40295147
Ring gerne og læg besked så ringer jeg til dig.

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Engtoften 10
Østrup
3670 Veksø Sjælland
 

Menigt medlem
Ellevej 11
Østrup
3670 Veksø Sjælland

Kasserer
Sengeløsevej 2 1
Herringløse
4000 Roskilde
 

Sekretær
 

Menigt medlem

Medlem af valgbestyrelsen
Ågerupvej 28
Ågerup
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Hvedstrupvej 42
Hvedstrup
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Ågeruphøj 16
Ågerup
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Tofteengen 12
Ågerup
4000 Roskilde
 

Menigt medlem
Jagtvej 7
4040 Jyllinge
 

Kirkeværge - ikke medlem
Rundingen 7
Herringløse
4000 Roskilde
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hvedstrupvej 46
Hvedstrup
4000 Roskilde
 
 26732300
Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 42193313
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk