Menighedsråd

Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7167@SOGN.DK
CVR: 42193313

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Maltevang 23
3400 Hillerød
Tlf: 40295147
Ring gerne og læg besked så ringer jeg til dig.
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Engtoften 10
Østrup
3670 Veksø Sjælland
Kasserer, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Ågerupvej 28
Ågerup
4000 Roskilde
Kontaktperson
Sengeløsevej 2 1
Herringløse
4000 Roskilde
Menigt medlem
Toftager 8
Store Valby
4000 Roskilde
Menigt medlem
Ågerupvej 41C
Ågerup
4000 Roskilde
Menigt medlem
Hvedstrupvej 42
Hvedstrup
4000 Roskilde
Menigt medlem
Tofteengen 12
Ågerup
4000 Roskilde
Menigt medlem
Jagtvej 7
4040 Jyllinge
Menigt medlem, Orlov
Ågeruphøj 16
Ågerup
4000 Roskilde
Sognepræst (kirkebogsfører)
Hvedstrupvej 46
Hvedstrup
4000 Roskilde
Tlf: 26732300
Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.