1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hvam Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Trekronervej 86
Tulstrup
9620 Aalestrup

Næstformand
Kirkebyvej 75
Hvam St
9620 Aalestrup
 

Kirkeværge(Hvam Kirke), Kirkeværge - ikke medlem
Gl. Viborgvej 32
Hvam St
9620 Aalestrup

Kasserer
Hvamvej 102
Gl Hvam
9620 Aalestrup

Menigt medlem
Gl. Viborgvej 57
Hvam St
9620 Aalestrup
 

Kontaktperson
Skovtoften 9
Hvam St
9620 Aalestrup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tingvej 80
Tostrup
9632 Møldrup
 
 40241944
Fri mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hvam Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 13440212
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk