1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hunderup Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Skovtægten 8
Hunderup
6740 Bramming
 
 40 14 79 68

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Sejstrupvej 19
Sejstrup
6740 Bramming

Kontaktperson
Kirketoften 31
Hunderup
6740 Bramming
 
 23 43 80 74

Kirkeværge
Nørlundvej 9
Kjærgård Mrk
6740 Bramming

Kasserer
Kirketoften 17
Hunderup
6740 Bramming
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vilslevvej 67
Vilslev
6771 Gredstedbro
 
 75431059
Træffes alle dage undtagen mandag, som er fast fridag. Her henvises til sognepræst Katrine Gaub på tlf. 75 43 50 34.

Sognepræst
Andelsgade 2
6771 Gredstedbro
 
 75435034
Træffes alle dage undtagen om fredagen, som er fast fridag. Her henvises til sognepræst Ole Madsen på tlf. 75 43 10 59.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hunderup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21327050
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk