1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Humlebæk Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Ida Tesdorpfsvej 16
3050 Humlebæk
 

Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Gl Strandvej 240A
3050 Humlebæk
 
 41674562
Claus Johan Due Jensen

Kirkeværge
Bodegårdsvej 2
3050 Humlebæk
Hans Ole Skovsgård

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Gl Strandvej 90
3050 Humlebæk
 

Menigt medlem
Baunebjergvej 107
3050 Humlebæk
 
Bente Have Kildeby

Menigt medlem
Nordre Strandvej 10
3050 Humlebæk
 

Menigt medlem
Humlehaven 13
3050 Humlebæk
 

Menigt medlem
Stillekrog 8
3050 Humlebæk
 

Menigt medlem
Strandhøjsvej 3 st tv
3050 Humlebæk
 

Menigt medlem
Gl Strandvej 276B
3050 Humlebæk
 

Menigt medlem
Teglgårdsvej 464
3050 Humlebæk
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Humlebæk Strandvej 4
3050 Humlebæk
 
 49190496
Hans-Henrik Ross

Sognepræst, Født medlem
Nederste Torpenvej 1B
3050 Humlebæk
 
 51813281
Mona Irene Høgh

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Humlebæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 21345512
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk