Menighedsråd

Humlebæk Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Humlebæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7446@SOGN.DK
CVR: 21345512

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Ida Tesdorpfsvej 16
3050 Humlebæk
Næstformand, Kasserer
Langebjergvej 301
3050 Humlebæk
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Humlebæk Strandvej 4
3050 Humlebæk
Sognepræst, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Nederste Torpenvej 1B
3050 Humlebæk
Formand for valgbestyrelsen
Gl Strandvej 240A
3050 Humlebæk
Tlf: 41674562
Menigt medlem
Baunebjergvej 107
3050 Humlebæk
Menigt medlem
Humlehaven 13
3050 Humlebæk
Kontaktperson
Gl Mejerivej 20
3050 Humlebæk
Medlem af valgbestyrelsen
Strandhøjsvej 3 st tv
3050 Humlebæk
Menigt medlem
Nyvej 7
3050 Humlebæk
Menigt medlem
Gl Strandvej 276B
3050 Humlebæk
Menigt medlem
Teglgårdsvej 464
3050 Humlebæk

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.