Menighedsråd

Hover-Torsted Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hover-Torsted Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8757@SOGN.DK
CVR: 19779017

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Lyngsmosevej 2
Hover
6971 Spjald
Tlf: 97348186 & 21643297
Næstformand, Kirkeværge
Trøstrupvej 8
Torsted
6980 Tim
Tlf: 97333208 & 61283208
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Torstedvej 38
Torsted
6980 Tim
Kasserer
Torstedvej 85
Torsted
6980 Tim
Tlf: 22111993
Medlem af valgbestyrelsen
Klausievej 6
Torsted
6980 Tim
Tlf: 97333303
Medlem af valgbestyrelsen
Hovervej 141
Hover
6971 Spjald
Tlf: 97348118
Kirkeværge
Nørregårdvej 3
Hover
6971 Spjald

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.