1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Houlkær Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Stjærten 33
8800 Viborg
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Hedebakken 52
8800 Viborg
 

Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Hedelyngen 77
8800 Viborg

Menigt medlem
Hyrdebakken 116
8800 Viborg

Kasserer
Højvangen 68
8800 Viborg
 

Kontaktperson
Hedevænget 48
8800 Viborg
 

Kirkeværge
Fennebakken 247
8800 Viborg
 

Menigt medlem
Hedeskrænten 27
8800 Viborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Hedevænget 29
8800 Viborg
 
 24279633
Træffes telefonisk alle dage undtagen mandag og i kirken efter aftale.

Sognepræst, Født medlem
Klokkelyngen 14
8800 Viborg
 
 29336409
Træffes i kirken fredag 10.00 - 12.00 forudsat at Lotte M.Jensen ikke har gudstjenesten om søndagen.

Sognepræst
Odshøjvej 7
8800 Viborg
 
 60804795

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Houlkær Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16621390
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk