1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Voermøllevej 30
Granslev
8870 Langå

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Haurum Byvej 21
8450 Hammel
 

Bygningssagkyndig
Houlbjergvej 8
Houlbjerg
8870 Langå

Kasserer
Hammelvej 301
Bøstrup
8870 Langå
 

Sekretær
Bavnshøjvej 9
Houlbjerg
8870 Langå
 

Menigt medlem
Møgelbyvej 60
8472 Sporup
 

Kontaktperson
Vrangstrupvej 2
Vrangstrup
8870 Langå
 

Kirkeværge
Hørvænget 8
Bøstrup
8870 Langå
 

Menigt medlem
Haxholmvej 12
Haurum
8450 Hammel
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Niærvej 7
Haurum
8450 Hammel
 
 86964024
Mandag fri

Sognepræst
Skråvej 6A
Hvorslev
8860 Ulstrup
 
 86463553
Mandag fri

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37992518
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk