1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd

Formand
Voermøllevej 30
Granslev
8870 Langå

Næstformand
Houlbjergvej 8
Houlbjerg
8870 Langå

Kirkeværge(Haurum Kirke)
Nørrevænget 6
Haurum
8450 Hammel
 

Kirkeværge(Houlbjerg Kirke)
Bavnshøjvej 11
Houlbjerg
8870 Langå

Kasserer
Rypevej 4
8450 Hammel
 

Kirkeværge(Granslev Kirke), Kontaktperson
Knudstrupvej 29
Granslev
8870 Langå
 

Menigt medlem
Mariane Thomsens G. 39 6 2
8000 Aarhus C
 

Menigt medlem
Nørrevænget 4
Haurum
8450 Hammel
 

Menigt medlem
Houlbjergvej 4B
Houlbjerg
8870 Langå
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Niærvej 7
Haurum
8450 Hammel
 
 86964024

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37992518
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk