Menighedsråd

Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Haurum-Granslev-Houlbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8494@SOGN.DK
CVR-nummer: 37992518

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Voermøllevej 30
Granslev
8870 Langå
Tlf: 24466539
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Haurum Byvej 21
8450 Hammel
Bygningssagkyndig
Houlbjergvej 8
Houlbjerg
8870 Langå
Tlf: 61541556
Menigt medlem
Møgelbyvej 60
8472 Sporup
Kontaktperson
Vrangstrupvej 2
Vrangstrup
8870 Langå
Kirkeværge
Hørvænget 8
Bøstrup
8870 Langå
Menigt medlem
Haxholmvej 12
Haurum
8450 Hammel
Kasserer
Hammelvej 301
Bøstrup
8870 Langå
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkegade 25
8881 Thorsø
Tlf: 30707815
Sognepræst
Niærvej 7
Haurum
8450 Hammel
Tlf: 86964024
Mandag fri
Sognepræst
Skråvej 6A
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf: 86463553
Mandag fri

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.