Menighedsråd

Hou Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hou Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9225@SOGN.DK
CVR-nummer: 17833413

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Poppelvej 11
Hou
9370 Hals
Tlf: 22 66 91 96
Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Havblink 13
Hou
9370 Hals
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Syrenvej 7
Hou
9370 Hals
Tlf: 29392299
Sekretær
Havblink 11
Hou
9370 Hals
Bygningssagkyndig
Skolevej 11
Hou
9370 Hals
Sognepræst (kirkebogsfører)
Mølleageren 1
9400 Nørresundby
Telefon: 98252070
Overensk. sognepræst
telefonnr. 23203099 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.