Menighedsråd

Stouby-Hornum Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Stouby-Hornum Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7954@SOGN.DK
CVR: 37148628

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Sanatorievej 8
7140 Stouby
Næstformand
Havrevænget 23
8722 Hedensted
Kirkeværge
Hornumvej 12
Hornum
8783 Hornsyld
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Rosenvoldvej 27
7140 Stouby
Kontaktperson
Humleparken 15
7140 Stouby
Sekretær
Sanatorievej 25
7140 Stouby
Bygningskyndig
Hornumvej 10
Hornum
8783 Hornsyld
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Mikkels Vej 8
7140 Stouby
Tlf: 75897051

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.