1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hornstrup Sogns Menighedsråd

Formand
Arne Poulsens Vej 27
7100 Vejle
 
 22 85 85 75

Næstformand, Kirkeværge
Viborgvej 70A
7100 Vejle

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Gl Viborgvej 9
7100 Vejle

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Saxovej 1
6000 Kolding
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Mølleager 12
Lindved
7100 Vejle

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Fidalvej 15
7100 Vejle
 
 61 31 21 91

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebyvej 62
7100 Vejle
 
 20824832
Anne Mette Ramsgaard Johansen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hornstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20162015
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk