Menighedsråd

Hornstrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hornstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7896@SOGN.DK
CVR: 20162015

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Mølleager 12
Lindved
7100 Vejle
Tlf: 61 74 12 55
Næstformand, Kirkeværge
Viborgvej 70A
7100 Vejle
Tlf: 22 17 07 34
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Gl Viborgvej 9
7100 Vejle
Tlf: 28 11 10 41
Kontaktperson
Arne Poulsens Vej 27
7100 Vejle
Sekretær
Fidalvej 15
7100 Vejle
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkebyvej 62
7100 Vejle
Tlf: 20824832

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.