Menighedsråd

Hornslet Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hornslet Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8245@SOGN.DK
CVR: 17422715

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Enghavevej 16
8543 Hornslet
Tlf: 2486 5359
Næstformand
Vibevej 28
8543 Hornslet
Tlf: 20861619
Menigt medlem
Alpedalen 10 st mf
8543 Hornslet
Kasserer
Tendrupvej 30
8543 Hornslet
Tlf: 21952155
Medlem af valgbestyrelsen
Skjoldballen 14
8543 Hornslet
Kirkeværge
Alpedalen 19
8543 Hornslet
Formand for valgbestyrelsen
Trøstmosen 13
8543 Hornslet
Menigt medlem, Orlov
Lærkevej 20
8543 Hornslet
Menigt medlem, Orlov
Vibevej 24
8543 Hornslet
Menigt medlem
Kvædevej 15
8543 Hornslet
Menigt medlem
Tendrup Møllevej 99
8543 Hornslet
Menigt medlem
Elkjærvej 30
8543 Hornslet
Sognepræst
Skjoldballen 21
8543 Hornslet
Tlf: 30619106
Sognepræst (kirkebogsfører)
Møllestedet 4
8543 Hornslet
Tlf: 24994121
Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 24994121 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.