1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Horne Sogns Menighedsråd

Formand
Fiskervænget 6
Dyreborg
5600 Faaborg
Hanne Møller Vammen Wolfsberg

Kirkeværge, Kasserer, Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Brombærvænget 3
Dyreborg
5600 Faaborg
 
 20 34 24 56

Menigt medlem
Hornelandevej 15
5600 Faaborg
 
 23 26 23 55

Menigt medlem
Dyreborgvej 22
5600 Faaborg
 
 29 28 38 45

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsgyden 6
Horne
5600 Faaborg
 
 62 60 10 41
Jesper Hartvig Svärd

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Horne Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37220728

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk