1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Horne Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Fiskervænget 6
Dyreborg
5600 Faaborg

Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Brombærvænget 3
Dyreborg
5600 Faaborg

Kontaktperson
Sinebjergvej 41
Bjerne
5600 Faaborg

Sekretær
Dyreborgvej 22
5600 Faaborg

Formand for valgbestyrelsen
Sinebjergvej 43
Bjerne
5600 Faaborg
 

Kirkeværge
Fiskervænget 19
Dyreborg
5600 Faaborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsgyden 6
Horne
5600 Faaborg
 
 62 60 10 41

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Horne Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 37220728
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk