1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Magleby Stevns-Holtug Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Lykkebrovej 6
4672 Klippinge
 

Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Hybenvænget 1
Højerup
4660 Store Heddinge
 

Kirkeværge, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Vandværksvænget 4
Magleby
4672 Klippinge
 

Sekretær
Bredeløkkevej 15B
Råby
4660 Store Heddinge
 

Menigt medlem
Overdrevsvej 21
4660 Store Heddinge
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevænget 1
Magleby
4672 Klippinge
 
 23378704
tel 23 37 87 04

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Magleby Stevns-Holtug Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34675821
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk