1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Holstebro Sogns Menighedsråd

Formand
Egevej 11
Mejdal
7500 Holstebro

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Nis Petersens Vej 26
7500 Holstebro

Menigt medlem
Under Linden 28
7500 Holstebro
 
 9747 2735

Kontaktperson
Kongelyset 18
Mejrup
7500 Holstebro

Menigt medlem
Særkærparken 35
7500 Holstebro

Kirkeværge
Hornshøjparken 45
7500 Holstebro
 
 5140 7879

Menigt medlem
Havrevænget 3
7500 Holstebro

Menigt medlem
Elkjærvej 34
Mejrup
7500 Holstebro

Menigt medlem
Allegade 13
7500 Holstebro

Kasserer
Særkærparken 134
7500 Holstebro

Menigt medlem
Hartmannsvej 17
7500 Holstebro

Menigt medlem
Bygvænget 11
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Østervang 27
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Majsvænget 1
7500 Holstebro

Menigt medlem
Kimsvej 24
7500 Holstebro

Provst
Helgolandsgade 74
7500 Holstebro
 
 24249786

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nellikestræde 3
7500 Holstebro
 
 24454483

Sognepræst
Præstegårdsvej 2
Naur
7500 Holstebro
 
 97432011

Sognepræst
Rudesvej 15
7500 Holstebro
 
 53555338

Overenskomstansat sognepræst
Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
 
 21687836

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Holstebro Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 30731948
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk