1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Holstebro Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Allegade 13
7500 Holstebro

Næstformand
Tangsvej 24
7500 Holstebro
 

Kirkeværge
Østerbrogade 40
7500 Holstebro
 

Kontaktperson
Kongelyset 18
Mejrup
7500 Holstebro

Menigt medlem
Særkærparken 35
7500 Holstebro

Menigt medlem
Havrevænget 3
7500 Holstebro

Menigt medlem
Enghavevej 2 2 th
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Voldgade 12
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Kimsvej 24
7500 Holstebro
 

Medlem af valgbestyrelsen
Hartmannsvej 17
7500 Holstebro

Kasserer
Nørreparken 43
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Herningvej 41A
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Klitrosevej 10
7500 Holstebro
 

Menigt medlem
Majsvænget 1
7500 Holstebro

Sekretær - ikke medlem
Brorsonsvej 7
7500 Holstebro
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 

Medlem af valgbestyrelsen
Kimsvej 24
7500 Holstebro

Sognepræst
Rudesvej 15
7500 Holstebro
 
 53555338

Provst
Helgolandsgade 74
7500 Holstebro
 
 24249786

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nellikestræde 3
7500 Holstebro
 
 24454483

Sognepræst
Præstegårdsvej 2
Naur
7500 Holstebro
 
 97432011

Overenskomstansat sognepræst
Kirkestræde 9A
7500 Holstebro
 
 21687836

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Holstebro Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 30731948
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk