1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Holmstrup Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Slagelsevej 85
4450 Jyderup
 

Næstformand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Åmosevej 11
Rønnekilde
4450 Jyderup
 

Kasserer
Holmstrupvej 13
Holmstrup
4450 Jyderup
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Holmstrup Byvej 1
Holmstrup
4450 Jyderup
 

Menigt medlem
Åmosevej 54
Brokøb
4450 Jyderup
 

Kirkeværge - ikke medlem
Holmstrup Byvej 1
Holmstrup
4450 Jyderup
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tværvej 14
4450 Jyderup
 
 59276295

Sognepræst
Ewaldsensvej 6 2 tv
x
2000 Frederiksberg
 
 39670391

Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Holmstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52368715
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk