Menighedsråd

Holmstrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Holmstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7300@SOGN.DK
CVR-nummer: 52368715

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Slagelsevej 85
4450 Jyderup
Næstformand, Kasserer, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Åmosevej 11
Rønnekilde
4450 Jyderup
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Holmstrup Byvej 1
Holmstrup
4450 Jyderup
Menigt medlem
Holmstrupvej 13
Holmstrup
4450 Jyderup
Menigt medlem
Åmosevej 54
Brokøb
4450 Jyderup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Tværvej 14
4450 Jyderup
Tlf: 59276295
Overenskomstansat sognepræst
Vallekildevej 152
Vallekilde
4534 Hørve
Tlf: 60599512

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.