1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Ellemosevej 39
4960 Holeby
 
 21362075

Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Nødebjerg 3
4960 Holeby
 

Kasserer, Sekretær, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Nødebjerg 67
4960 Holeby

Kirkeværge
Klostergade 14
4930 Maribo
 

Menigt medlem
Madsensvej 10
4960 Holeby
 

Menigt medlem
Nødebjerg 44
4960 Holeby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gl Holebyvej 4
4960 Holeby
 
 54606033
Træffes bedst tirsdag-fredag 11-12. Telefonsvarer. - Mandag er fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Holeby-Bursø Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 28752717
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk