1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Høsterkøb Sogns Menighedsråd

Formand
Østerskov Krat 14
2950 Vedbæk
 

Næstformand
Sandbjergvej 33
2970 Hørsholm
 

Kirkeværge
Birkehavevej 15
3460 Birkerød
 

Kasserer
Toftebjergvej 25
2970 Hørsholm

Kontaktperson
Thoras Vænge 18 1 th
Gl Holte
2950 Vedbæk
 

Bygningssagkyndig
Rudehøj Park 12
2840 Holte
 

Menigt medlem
Landskronagade 56A st
2100 København Ø
 

Menigt medlem
Lindehøjvej 12D
3460 Birkerød
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Gøngehusvej 288
2970 Hørsholm
 
 28291987

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Høsterkøb Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 39763745
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk