Menighedsråd

Høsterkøb Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Høsterkøb Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9310@SOGN.DK
CVR-nummer: 39763745

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Østerskov Krat 14
2950 Vedbæk
Næstformand
Gammel Strandvej 199A
3060 Espergærde
Kasserer
Toftebjergvej 25
2970 Hørsholm
Tlf: 41862540
Bygningssagkyndig
Rudehøj Park 12
2840 Holte
Menigt medlem
Landskronagade 56A st
2100 København Ø
Kirkeværge
Birkehavevej 15
3460 Birkerød
Menigt medlem
Lindehøjvej 12D
3460 Birkerød
Kontaktperson
Thoras Vænge 18 1 th
Gl Holte
2950 Vedbæk
Sognepræst (kirkebogsfører)
Gøngehusvej 288
2970 Hørsholm
Tlf: 28291987

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.