1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vallekilde-Hørve Sognes Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Snebærvej 5
4540 Fårevejle
 
 20439154 eller 59654370

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Fjordvej 6
Hørve Lmfj
4534 Hørve
 
 59657517
Bedst ml. 18.00 og 19.00

Kirkeværge, Kontaktperson
Banevej 14
4534 Hørve

Kasserer
Højbovej 22
4534 Hørve

Menigt medlem
Vikæret 2
Vallekilde
4534 Hørve

Menigt medlem
Hørve Kanalvej 3
Hørve Lamfj
4534 Hørve

Medlem af valgbestyrelsen
Vejlebyvej 10
4534 Hørve
 

Sekretær - ikke medlem
Eskebjergvej 62
4593 Eskebjerg
 

Sekretær - ikke medlem
Eskebjergvej 62
4593 Eskebjerg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vallekildevej 152
Vallekilde
4534 Hørve
 
 59656260

Overenskomstansat sognepræst
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vallekilde-Hørve Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68904617
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk