Menighedsråd

Hørning Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hørning Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8012@SOGN.DK
CVR: 68004616

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Stationsvej 3 2 13
8362 Hørning
Næstformand, Bygningskyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Møllevænget 25 1
8362 Hørning
Kirkeværge
Sønder Alle 23
8362 Hørning
Kasserer, Kontaktperson
Bjertrupvej 21
8362 Hørning
Menigt medlem
Rådhuspladsen 5 2 3
8362 Hørning
Menigt medlem
Svalevej 5
8362 Hørning
Menigt medlem
Rosenvænget 27
8362 Hørning
Medlem af valgbestyrelsen
Nyvangsvej 16B
8362 Hørning
Menigt medlem
Ørnevej 2
8362 Hørning
Menigt medlem
Spongparken 60
8362 Hørning
Menigt medlem
Toftevej 32
8362 Hørning
Sognepræst
Skejbytoften 160
Skejby
8200 Aarhus N
Tlf: 51333295
Sognepræst (kirkebogsfører)
Nørregaards Alle 32
8362 Hørning
Tlf: 20181326
Sognepræst
Nørre Alle 4
8362 Hørning

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.