Menighedsråd

Lendum-Hørmested Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Lendum-Hørmested Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9063@SOGN.DK
CVR-nummer: 62003928

Medlemmer af menighedsrådet


Formand - født medlem(Hørmested Kirke), Menigt medlem(Hørmested Kirke), Medlem af valgbestyrelsen
Gl. Enghavevej 8
Lendum
9870 Sindal
Tlf: 40734675
ingen speciel
Næstformand, Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Tårsvej 29
Lendum
9870 Sindal
Sekretær, Kontaktperson, Bygningssagkyndig
Tårsvej 62
Lendum
9870 Sindal
Medlem af valgbestyrelsen
Teglgårdshaven 4
9870 Sindal
Medlem af valgbestyrelsen
Toftegade 3
9870 Sindal
Menigt medlem
Kringelmosevej 54
Lendum
9870 Sindal
Kirkeværge
Jasminvej 18
9870 Sindal
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Kringelmosevej 232
Lendum
9870 Sindal
Medlem af valgbestyrelsen
Bredmosevej 15
Lendum
9870 Sindal
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 129
Tolne kirkeby
9870 Sindal
Tlf: 29937101
Sognepræst
Skærumvej 42
Lendum
9870 Sindal
Tlf: 91173339

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.