1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hørmested Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Gl. Enghavevej 8
Lendum
9870 Sindal
 
 40734675
ingen speciel

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Teglgårdshaven 4
9870 Sindal
 

Kirkeværge
Jasminvej 18
9870 Sindal
 

Kasserer
Toftegade 3
9870 Sindal
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Hørmestedvej 308
Hørmested
9870 Sindal
 

Bygningssagkyndig(Hørmested Kirke)
Tårsvej 62
Lendum
9870 Sindal
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 129
Tolne kirkeby
9870 Sindal
 
 29937101

Sognepræst
Skærumvej 42
Lendum
9870 Sindal
 
 91173339

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hørmested Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 60716412
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk