1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hoed Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Nymandsvej 12
Hoed
8444 Balle
 

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Glatvedvej 89
Hoed
8444 Balle
 

Kirkeværge
Østergade 12A
8444 Balle
 

Kasserer
Nymandsvej 12
Hoed
8444 Balle
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Glatved Strandvej 20
Glatved
8444 Balle
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Åbrovej 40
8586 Ørum Djurs
 
 40476995

Sognepræst
Ellebjergvej 1
Ålsø
8500 Grenaa
 
 86331608
Træffes ikke fredag
Maria Behrenthz

Sognepræst
Fjellerup Bygade 28
Fjellerup
8585 Glesborg
 
 20136135

Sognepræst
Lyngbyvej 90
8570 Trustrup
 
 61132302

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hoed Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18834618
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk