Menighedsråd

Hoed Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hoed Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8167@SOGN.DK
CVR: 18834618

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Bondesholmvej 3
Lyngå
8370 Hadsten
Næstformand, Kasserer, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Nymandsvej 12
Hoed
8444 Balle
Tlf: 29274856
Medlem af valgbestyrelsen
Glatvedvej 89
Hoed
8444 Balle
Kirkeværge
Østergade 12A
8444 Balle
Menigt medlem
Nymandsvej 12
Hoed
8444 Balle
Sognepræst
Ellebjergvej 1
Ålsø
8500 Grenaa
Tlf: 86331608
Træffes ikke fredag
Sognepræst (kirkebogsfører)
Åbrovej 40
8586 Ørum Djurs
Tlf: 40476995
Sognepræst
Fjellerup Bygade 28
Fjellerup
8585 Glesborg
Tlf: 20136135
Sognepræst
Lyngbyvej 90
8570 Trustrup
Tlf: 86334302

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.