1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hodde Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Hesseldalvej 3
Hodde
6862 Tistrup
 
 75291944/51578755

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Vejlevej 51
Hodde
6862 Tistrup

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Nordenskovvej 19
Hodde
6862 Tistrup

Kontaktperson
Hulvigvej 5
Hodde
6862 Tistrup

Menigt medlem
Grødevej 32
Hodde
6862 Tistrup
 

Kirkeværge - ikke medlem
P O Pedersens Vej 1E
Sig
6800 Varde

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Tistrup Kirkevej 13
6862 Tistrup
 
 75299308

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hodde Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 25878728
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk