1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hobro Sogns Menighedsråd

Formand
Højdevej 19
9500 Hobro
 

Næstformand, Kasserer
Rosenparken 22
9500 Hobro
 

Kirkeværge
Søndertoften 60
Hobro By
9500 Hobro
 

Kontaktperson
Enghagen 16
9500 Hobro
 

Først valgte
Mågevej 20
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Finlandsvej 1
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Enghavevej 15 2 6
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Friggsvej 38
Sdr Onsild
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Søndertoften 31
Hobro By
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Bellisvej 11
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Solbakken 5
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Nyvej 2 2 tv
9500 Hobro
 

Formand for valgbestyrelsen
Møllebakken 24
9500 Hobro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndertoften 54
Hobro By
9500 Hobro
 
 43 46 08 03
Fridag mandag

Sognepræst
Vestergade 23
9500 Hobro
 
 23902512
Fridag mandag
Merete Møllmann Bøye

Sognepræst
Mariagervej 42 A
9500 Hobro
 
 23705767
Fridag fredag
Käthe Japhetson-Jensen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hobro Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 60820015
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk