1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hobro Sogns Menighedsråd

Formand
Højdevej 19
9500 Hobro
 

Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Rosenparken 22
9500 Hobro
 

Kontaktperson
Enghagen 16
9500 Hobro
 

Formand for valgbestyrelsen
Møllebakken 24
9500 Hobro
 

Medlem af valgbestyrelsen
Friggsvej 38
Sdr Onsild
9500 Hobro
 

Medlem af valgbestyrelsen
Hostrupvej 111B
9500 Hobro
 

Kirkeværge
Søndertoften 60
Hobro By
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Bellisvej 11
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Søndre Ringvej 4A
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Udsigten 24
Hobro By
9500 Hobro
 

Menigt medlem
Slåenvej 6
Hørby
9500 Hobro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndertoften 54
Hobro By
9500 Hobro
 
 29420523
Fridag mandag

Sognepræst
Mariagervej 42 A
9500 Hobro
 
 98522523
Fridag fredag

Sognepræst
telefonnr. 98521523 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hobro Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 60820015
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk