Menighedsråd

Hobro Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hobro Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8198@SOGN.DK
CVR: 60820015

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Højdevej 19
9500 Hobro
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Friggsvej 38
Sdr Onsild
9500 Hobro
Formand for valgbestyrelsen
Møllebakken 24
9500 Hobro
Kontaktperson
Enghagen 16
9500 Hobro
Menigt medlem
Lillegade 8 2
9500 Hobro
Menigt medlem
Hostrupvej 66 2 4
9500 Hobro
Menigt medlem
Korsgade 11B
9500 Hobro
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Rosenparken 22
9500 Hobro
Medlem af valgbestyrelsen
Hostrupvej 111B
9500 Hobro
Kirkeværge
Søndertoften 60
Hobro By
9500 Hobro
Menigt medlem
Bellisvej 11
9500 Hobro
Menigt medlem
Udsigten 24
Hobro By
9500 Hobro
Menigt medlem
Slåenvej 6
Hørby
9500 Hobro
Overenskomstansat sognepræst
Sognepræst (kirkebogsfører)
Mariagervej 42 A
9500 Hobro
Tlf: 98522523
Fridag fredag
Sognepræst
Søndertoften 54
Hobro By
9500 Hobro
Tlf: 98510523
Sognepræst
Bymosevej 19
Hasle
8210 Aarhus V
Tlf: 61771237

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.