Menighedsråd

Hjortlund Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hjortlund Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8890@SOGN.DK
CVR-nummer: 18522411

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Hjortlundvej 77
Hjortlund
6771 Gredstedbro
Tlf: 29611837
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Hjortlundvej 17
Brokær
6771 Gredstedbro
Tlf: 21441092
Bygningssagkyndig
Hjortlundvej 90
Hjortlund
6771 Gredstedbro
Tlf: 20423176
Kirkeværge, Sekretær
Hjortlundvej 25
Brokær
6771 Gredstedbro
Tlf: 24246536
Kasserer
Hedegårdsvej 8
Hedegård
6760 Ribe
Sognepræst
Andelsgade 2
6771 Gredstedbro
Tlf: 75435034
Træffes alle dage undtagen om fredagen, som er fast fridag. Her henvises til sognepræst Ole Madsen på tlf. 75 43 10 59.
Sognepræst (kirkebogsfører)
Vilslevvej 67
Vilslev
6771 Gredstedbro
Tlf: 75431059
Træffes alle dage undtagen om mandagen, som er fast fridag. Her henvises til sognepræst Katrine Gaub, tlf. 75 43 50 34.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.