1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hjortlund Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Hjortlundvej 77
Hjortlund
6771 Gredstedbro

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Hjortlundvej 17
Brokær
6771 Gredstedbro

Bygningssagkyndig
Hjortlundvej 90
Hjortlund
6771 Gredstedbro

Kirkeværge, Sekretær
Hjortlundvej 25
Brokær
6771 Gredstedbro

Kasserer
Hedegårdsvej 8
Hedegård
6760 Ribe

Sognepræst
Andelsgade 2
6771 Gredstedbro
 
 75435034
Træffes alle dage undtagen om fredagen, som er fast fridag. Her henvises til sognepræst Ole Madsen på tlf. 75 43 10 59.

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vilslevvej 67
Vilslev
6771 Gredstedbro
 
 75431059
Træffes alle dage undtagen om mandagen, som er fast fridag. Her henvises til sognepræst Katrine Gaub, tlf. 75 43 50 34.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hjortlund Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 18522411
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk