Menighedsråd

Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Lee-Hjorthede-Skjern Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8624@SOGN.DK
CVR: 36527617

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Højmarken 9
Tindbæk
8830 Tjele
Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Tingstedvej 45
Hjorthede
8850 Bjerringbro
Kirkeværge, Kasserer
Røngevej 31
Hjorthede
8850 Bjerringbro
Tlf: 86686460
Menigt medlem
Østergårdsvej 14
Lee
8850 Bjerringbro
Menigt medlem
Højmarken 11
Tindbæk
8830 Tjele
Sekretær
Hjorthedevej 45
8850 Bjerringbro
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Skolevænget 8
Lee
8850 Bjerringbro
Kirkeværge
Mangehøje 11
Lee
8850 Bjerringbro
Sognepræst (kirkebogsfører)
Tingstedvej 12
Hjermind
8850 Bjerringbro
Tlf: 29631598

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.