Menighedsråd

Hjerting Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hjerting Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9138@SOGN.DK
CVR-nummer: 10588006

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Matrosvænget 24
Hjerting
6710 Esbjerg V
Næstformand
Jægervænget 27
Hjerting
6710 Esbjerg V
Medlem af valgbestyrelsen
Sanatorievej 53
Hjerting
6710 Esbjerg V
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Drosselvænget 24
Hjerting
6710 Esbjerg V
Kirkeværge, Kasserer
Gl Guldagervej 86B
Hjerting
6710 Esbjerg V
Menigt medlem
Idræts Alle 13
Hjerting
6710 Esbjerg V
Menigt medlem
Drosselvænget 4
Hjerting
6710 Esbjerg V
Menigt medlem
Ahornvænget 18
Hjerting
6710 Esbjerg V
Menigt medlem
Matrosvænget 146
Hjerting
6710 Esbjerg V
Menigt medlem
Sjelborgdalen 18
6710 Esbjerg V
Menigt medlem
Fasanvænget 6
Hjerting
6710 Esbjerg V
Provst
Sjelborg Strandvej 13
6710 Esbjerg V
Tlf: 51 54 75 58
Sognepræst (kirkebogsfører)
Skippervænget 25
Hjerting
6710 Esbjerg V
Tlf: 75115672
Sognepræst
Vesterled 45
6851 Janderup Vestj
Tlf: 29474032

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.