1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hjermind Sogns Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig
Stenbakken 30
8850 Bjerringbro

Næstformand, Kirkeværge, Sekretær
Sløvkrog 22
8850 Bjerringbro
 

Menigt medlem
Sortehøjvej 23
Hjermind
8850 Bjerringbro
 

Kontaktperson
Tingstedvej 2
Hjermind
8850 Bjerringbro
 

Kasserer
Stendiget 3
8850 Bjerringbro
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Tingstedvej 12
Hjermind
8850 Bjerringbro
 
 29631598

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hjermind Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17246615
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk