1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hjembæk-Svinninge Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Skelbæk 27
4460 Snertinge

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Chr Hansensvej 15
4520 Svinninge

Menigt medlem
Markedspladsen 5
4520 Svinninge

Kirkeværge
Hørløkkevej 4
Hjembæk
4450 Jyderup

Kasserer, Kontaktperson
Chr Hansensvej 13
4520 Svinninge
 

Menigt medlem
Kongevej 5
Uglerup
4450 Jyderup
 

Kirkeværge
Abildgårdsvej 20
4520 Svinninge
 

Menigt medlem
Vibevej 7
4520 Svinninge
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkevej 6B
4520 Svinninge
 
 59265165
Mobil: 61 27 28 46

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hjembæk-Svinninge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68518415
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk