1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hjarnø Sogns Menighedsråd

Formand
Hovedvejen 1C
Hjarnø
7130 Juelsminde
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Hovedvejen 39
Hjarnø
7130 Juelsminde
 

Kasserer
Hovedvejen 33
Hjarnø
7130 Juelsminde
 

Kirkeværge - ikke medlem
Hovedvejen 43
Hjarnø
7130 Juelsminde
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Glud Kirkevej 13
Glud
7130 Juelsminde
 
 75683059
Træffes efter aftale. Ikke på mandage.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hjarnø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68756618
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk