1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Hjallerup Sogns Menighedsråd

Formand
Kærholtvej 9
9320 Hjallerup
Anna Kirstine Storgaard

Næstformand
Søndermarken 85
9320 Hjallerup
 

Kirkeværge
Torndrupsalle 24
9370 Hals
 

Kontaktperson
Hellumvej 3
9320 Hjallerup
 

Menigt medlem
Hustedgårdvej 1
9320 Hjallerup
 

Menigt medlem
Østermarken 84
9320 Hjallerup
 

Menigt medlem
Tennisskoven 4
9320 Hjallerup
 

Formand for valgbestyrelsen, Kasserer
Syrenparken 4
9320 Hjallerup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Uldalsvej 6E
9400 Nørresundby
 
 24440622

Overensk. sognepræst
Øster Hassing Vej 18
9310 Vodskov

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hjallerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10781515

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk