1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hjallerup Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Kærholtvej 9
9320 Hjallerup
Anna Kirstine Storgaard

Næstformand, Bygningssagkyndig
Søndermarken 85
9320 Hjallerup
 
Ole Laursen

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Gustavsvej 3
9320 Hjallerup
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Ejnar Nielsens Vej 5C
8883 Gjern
 
Torben Georg Nøhr Sanden

Kontaktperson
Hellumvej 3
9320 Hjallerup
 
Jens Christian Jensen

Menigt medlem
Brorsonsvej 7
9320 Hjallerup
 

Menigt medlem
Hustedgårdvej 1
9320 Hjallerup
 
Ella Karoline Simonsen

Menigt medlem
Højen 7
9320 Hjallerup
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Thistedvej 107
9400 Nørresundby
 
 24440622
Marie Kirketerp

Overensk. sognepræst
Øster Hassing Vej 18
9310 Vodskov
Ivana Høgagard

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hjallerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10781515
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk