Menighedsråd

Hjallerup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hjallerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8427@SOGN.DK
CVR: 10781515

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Kærholtvej 9
9320 Hjallerup
Tlf: 60331465
Næstformand
Hellumvej 3
9320 Hjallerup
Kirkeværge
Søndermarken 85
9320 Hjallerup
Menigt medlem
Hustedgårdvej 1
9320 Hjallerup
Sekretær
Højen 7
9320 Hjallerup
Kasserer
Brorsonsvej 7
9320 Hjallerup
Menigt medlem
Tolstrupvej 6
Thorup
9330 Dronninglund
Kontaktperson
Jørgensgade 4
9320 Hjallerup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Tennisskoven 25
9320 Hjallerup
Tlf: 24440622
Overensk. sognepræst
Lars Jensens Vej 16
9480 Løkken
Tlf: 22338491
Overensk. sognepræst
telefonnr. 24440622 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.