Menighedsråd

Hinge Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hinge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8599@SOGN.DK
CVR-nummer: 33748116

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Långawten 50
Hinge
8620 Kjellerup
Næstformand
Lundmosevej 7
Hinge
8620 Kjellerup
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Tingskrivervej 28
Hinge
8620 Kjellerup
Mobil: 21606005 Fastnet: 86886005
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Taskebjergvej 35
Hinge
8620 Kjellerup
Sekretær, Kontaktperson
Taskebjergvej 19
Nørskovlund
8620 Kjellerup
Kirkeværge
Nørskovlundvej 49
Nørskovlund
8620 Kjellerup

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.