1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Herstedvester Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Herstedvester Kirkev 10B
2620 Albertslund

Næstformand
Galgebakken Vester 9,-30A
2620 Albertslund
 

Menigt medlem
Storstræde 37
2620 Albertslund

Kirkeværge
Borgager 24
2620 Albertslund
 

Kasserer
Herstedøster Kirkest 2
2620 Albertslund
 

Menigt medlem
Flintager 27
2620 Albertslund
 

Menigt medlem
Herstedvester Kirkev 8
2620 Albertslund

Menigt medlem
Kratager 26
2620 Albertslund
 

Menigt medlem
Borgager 54
2620 Albertslund
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Storstræde 12
2620 Albertslund
 
 23317137
tirsdag-fredag kl. 9-10 på præstekontoret Herstedvester Kirkevej 2 Mobil 23317137

Sognepræst
 
 30712110
Efter aftale. Fridag mandag

Overenskomstansat sognepræst
 
 61660824
Efter aftale.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Herstedvester Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 53373011
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk