Menighedsråd

Herstedvester Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Herstedvester Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7155@SOGN.DK
CVR: 53373011

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Herstedvester Kirkev 10B
2620 Albertslund
Næstformand
Herstedvesterstræde 16
2620 Albertslund
Menigt medlem
Galgebakken Vester 930
2620 Albertslund
Kirkeværge
Borgager 24
2620 Albertslund
Kasserer
Herstedøster Kirkest 2
2620 Albertslund
Menigt medlem
Flintager 27
2620 Albertslund
Sekretær
Herstedvester Kirkev 8
2620 Albertslund
Tlf: 21701854
Menigt medlem
Galgebakken Vester 308A
2620 Albertslund
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Storstræde 12
2620 Albertslund
Tlf: 23317137
tirsdag-fredag kl. 9-10 på præstekontoret Herstedvester Kirkevej 2 Mobil 23317137
Sognepræst
Tlf: 30712110
Efter aftale. Fridag mandag
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 61660824
Efter aftale.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.