Menighedsråd

Herrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Herrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9204@SOGN.DK
CVR: 16682713

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Viborgvej 342
Bjergby
7830 Vinderup
Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Kokborgvej 15
Mundbjerg
7830 Vinderup
Kasserer
Kirkevænget 9
Herrup
7830 Vinderup
Tlf: 97452185/23921706
Kontaktperson
Fuglebakken 34
Herrup
7830 Vinderup
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Den Røde Plads 17 1 10
7500 Holstebro

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.