Menighedsråd

Brydebjerg Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Brydebjerg Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7599@SOGN.DK
CVR-nummer: 38268740

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Fuglsangvej 39
4892 Kettinge
Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Bruun Alle 4
Døllefjelde
4990 Sakskøbing
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Skovtoften 39
Sundby
4800 Nykøbing F
mail: balck-soerensen@post.tele.dk   telefon: 54871562
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Karlslundevej 12
Døllefjelde
4990 Sakskøbing
Menigt medlem
Årbyesvej 62
4970 Rødby
Menigt medlem
Rådhusparken 8
4873 Væggerløse
Kirkeværge
Vinkelvej 3
4880 Nysted
Menigt medlem
Pilestrædet 2
Musse
4880 Nysted
Kirkeværge
Gadeparterne 7
Musse
4880 Nysted
Kirkeværge
Hvedevænget 19
4880 Nysted

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.