1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Herringe-Gestelev Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Herringevej 10
Herringe
5750 Ringe
 

Næstformand
Hedebovej 35
5750 Ringe
 

Kontaktperson
Nordskovvej 42
Gestelev
5750 Ringe
 

Menigt medlem
Bolteskovvej 1
5750 Ringe
 

Kirkeværge(Herringe Kirke)
Bjertevej 1A
Herringe
5750 Ringe
 

Kirkeværge(Gestelev Kirke)
Nordskovvej 40
Gestelev
5750 Ringe
 

Kasserer
Sundsgårdsvej 2
Herringe
5750 Ringe
 

Menigt medlem
Nordvangsvej 2
Herringe
5750 Ringe
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rudmevej 22
5750 Ringe
 
 62621363
Bedst formiddag Mandag fridag.
Kamille Nygård

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Herringe-Gestelev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38251058

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk