Menighedsråd

Herringe-Gestelev Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Herringe-Gestelev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7748@SOGN.DK
CVR: 38251058

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Rudmevej 66A
Herringe
5750 Ringe
Tlf: 21 33 34 29
Efter aftale
Næstformand - født medlem
Rudmevej 22
Herringe
5750 Ringe
Træffes efter aftale. Mandag er fridag.
Kasserer
Hedebovej 35
5750 Ringe
Kontaktperson
Nordskovvej 42
Gestelev
5750 Ringe
Menigt medlem
Bolteskovvej 1
5750 Ringe
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Bjertevej 1A
Herringe
5750 Ringe
Kirkeværge
Nordskovvej 40
Gestelev
5750 Ringe
Bygningskyndig
Nordvangsvej 2
Herringe
5750 Ringe
Menigt medlem
Rudmevej 74
Herringe
5750 Ringe
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestræde 2, Herringe
Skjerbovej 2, Gestelev
5750 Ringe
Tlf: 42953532

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.